SKS

SKS

SKS KALİTE YÖNETİMİ

-SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK.

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI:

 •       Hastaların doğru kimliklendirilmesi.
 •       Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması.
 •       Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması.
 •       Transfüzyon güvenliğinin sağlanması.
 •       Radyasyon güvenliğinin sağlanması.
 •       Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması.
 •       Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması.
 •       Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması.
 •       Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması.
 •       Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması.
 •       Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması.
 •       Kesici delici alet yaralanma  risklerinin azaltılması.
 •       Sağlık taramalarının yapılmasının sağlanması.

KALİTE YÖNETİMİ ORGANİZASYON:

 •     Başhekim
 •     Başhekim Yardımcısı
 •     Hastane Müdürü
 •     Başhemşire- Kalite Yönetim Direktörü
 •     Kalite Bölüm çalışanı

Bölüm Kalite Sorumluları  (Hastanemizde bölüm sorumlusu olarak çalışanlar aynı zamanda bölüm kalite sorumlusu olarak çalışırlar.)

KOMİTELER:

Hasta Güvenliği-Çalışan Güvenliği-Tesis Güvenliği-Eğitim-Enfeksiyon-Transfüzyon-Akılcı ilaç

Komitelerde görev alan personel SKS de belirtildiği şekildedir.

ANKETLER:

Ayaktan, Yatan Hasta, Çalışan memnuniyet anketleri Anket Uygulama Rehberi doğrultusunda anketörümüz tarafından yapılmaktadır, ayrıca WEB üzerinden de hasta-çalışan memnuniyet anketleri yapılabilmektedir. Hastalarımız anketlerin dışında da WEB üzerinden görüş ve önerilerini bildirebilmektedir.

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Hastanemizdeki cihazların envanteri HYBS sisteminde ve tüm bölümlerdedir. Ayrıca Tıbbi Cihaz Kalibrasyon ve Bakım Planı, cihazın adı-modeli-markası-seri no’sunun  ve bakım aralıklarının yazılı olduğu şekilde tablo halinde 4. Katta duvarda asılı haldedir.

Tıbbi cihazların yönetimi  sağlıkta kalite sistemine uygun olarak yapılmaktadır.

İNDİKATÖR YÖNETİMİ

Hastanemizde takibi yapılan indikatörlerimiz mevcut durumda sıralandığı gibidir, gerekli görüldükçe yeni indikatörler eklenecektir.

 •       Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalma.
 •       Kesici-Delici alet yaralanmaları.
 •       24 saat içerisinde acil servise aynı şikayetle başvuran hasta oranı.
 •       Başka bir merkeze sevk oranı.
 •       Konsültanhekimin acil servise ulaşma süresi.
 •       Sezaryen ortalaması.
 •       Cerrahi Proflakside Antibiyotiklerin doğru kullanım oranı.
 •       Düşen hasta oranı.
 •       Düşen personel oranı.
 •       Ameliyat masası kullanım oranı.

 

KLİNİK YATAN HASTA REHBERLERİ

 

Hasta Güvenliği: Güvenli İlaç Uygulama  Yönetimi  Prosedürü.

Hasta Güvenliği: Kan Bileşeni Transfer ve Transfüzyon İzlem  Formu.

Hasta Güvenliği : Düşme Riskinin Değerlendirilmesi Formu.

Hasta Güvenliği: Güvenlik  Raporlama Sistemi Bildirim Formu.

Çalışan Güvenliği: Hastane Çalışanları Risk Analiz Planı-Sağlık Tarama Programı.

Çalışan Güvenliği: Bölüm Bazında Kişisel Koruyucu Ekipman Listeleri.

Çalışan Güvenliği: Beyaz Kod yönetimi.

Hasta ve Çalışan  Güvenliği: Laboratuvar El Kitabı.

Hasta ve Çalışan Güvenliği: Radyasyon Güvenliği El Kitabı.

Hasta ve  Çalışan Güvenliği: Renkli Kod Uygulamaları.

Hasta ve Çalışan Güvenliği: Acil Durum Afet Yönetim Planı.